Rok 2014 wystawy
Wystawa prac studentów i absolwentów Katedry Druku na Tkaninie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 6 -30 grudnia 2014 r.


Trwa wystawa prac studentów i absolwentów Katedry Druku na Tkaninie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi pt.

 

MIĘDZY KONTYNUACJĄ A EKSPERYMENTEM III

 

 
Wystawa malarstwa Janusza Oskara Knorowskiego 8 - 28 listopada 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janusz Oskar Knorowski urodził się w 1964 roku w Częstochowie. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni malarstwa prof. Ludwika Maciąga, rysunku prof. Wiesława Szamborskiego, rzeźby prof. Adama Myjaka. W 1988 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Ludwika Maciąga. Od 1989 pracuje na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie oraz pracownię malarstwa na Wydziale Sztuka Nowych Mediów w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

 
Wystawa malarstwa Zenona Windaka pt. "UKŁADY I KONEKSJE" 4 - 29 października 2014 r.

 

Zenon Windak, rocznik 1954, jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 1981 r. Pracę doktorską obronił w macierzystej uczelni w 2001 r.

Ma na swoim koncie wystawy indywidualne w Krakowie, Katowicach, Szczecinie, Kamionie, Częstochowie, Wieluniu, kilkadziesiąt prezentacji zbiorowych oraz liczne nagrody i wyróżnienia, min. na Salonie Zimowym w Radomiu, Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Konkursie im. J. Spychalskiego w Poznaniu, ?Bielskiej Jesieni? w Bielsku-Białej.

 
Wystawa ?Przegląd współczesnej litografii polskiej? 22 lipca - 27 sierpnia 2014 r.

 

W dniach 22 lipca ? 27 sierpnia 2014 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu zaprasza do obejrzenia wystawy zatytułowanej ?Przegląd współczesnej litografii polskiej?.

Uczestniczy w niej 69 artystów grafików z całego kraju, którzy, tworząc w trudnej technice litografii, prezentują szerokie spektrum możliwości warsztatowych, zróżnicowane efekty plastyczne, rozmaitość rozwiązań. tematycznych i formalnych. Wystawa dowodzi, iż technika litografii, pomimo popularności technik komputerowych, nie zanika, przeciwnie: stawia artystom nowe wyzwania i otwiera nowe twórcze perspektywy.

Wideo z wystawy dzięki STR.

Wideo z wernisażu Przeglądu Współczesnej Litografii Polskiej w BWA w Kielcach. 2013 r.

 
Wystawa malarstwa, fotografii i rzeźby Moniki Rogalskiej pt. PODRÓŻ DO WNĘTRZA w dniach 6 - 26 września 2014 r.

Zapraszamy na wystawę malarstwa, fotografii i rzeźby Moniki Rogalskiej, zatytułowaną ?Podróż do wnętrza?.

Monika Rogalska urodziła się w 1976 r. w Sieradzu. Studiowała w ASP w Łodzi. Dyplom przygotowywała w pracowniach dr hab. Włodzimierza Morawskiego (malarstwo) oraz adi. Leokadii Bartoszko (fotografia); Praca dyplomowa pod tytułem ?Kabalistyczne elementy w sztuce? pod kierunkiem prof. Grzegorza Sztabińskiego; Nagroda Rektora ASP  - DYPLOM ROKU 2003.

Otrzymała Stypendium Rządu Włoskiego (2006-2007) i studiowała w LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI, Florencja, Włochy.

 
Wystawa malarstwa i rysunku Tadeusza Majdy pod tytułem "SIERADZKIE SENTYMENTY" 7 - 27 czerwca 2014 r.

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Majda, urodzony w 1946 r. w Nowej Wsi niedaleko Sieradza, malarz, rysownik, grafik, scenograf filmowy i telewizyjny, wykładowca, ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi. Od 1975 r. był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, gdzie pracował do końca życia.

 

 
Wystawy grafiki Katarzyny Nowak - Kiminki i obiektów Vesy Kiminki pod wspólnym tytułem: ZDERZENIA PRZYPADKOWE 10 - 30 maja 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwie wystawy pod wspólnym tytułem ?Zderzenia przypadkowe?. Pierwsza z nich to wystawa grafiki Katarzyny Nowak ? Kiminki, sieradzanki, absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, obecnie mieszkającej w Finlandii, druga ? to prezentacja obiektów Vesy Kiminki, Fina, artysty pobierającego nauki w Finlandii, Polsce i Rosji, prywatnie męża Katarzyny.

 
Wystawa malarstwa J. Agaty Kałużewskiej, zatytułowana ?Czas podróży? 12 kwietnia - 2 maja 2014 r.


Artystka urodziła się w 1966 r., jest absolwentką warszawskiej ASP, którą ukończyła w 1989 r.

Zajmuje się grafiką, malarstwem, rysunkiem a także nauczaniem.

Od 2013 r. jest współzałożycielem oraz prezesem Fundacji Promocji Sztuki ArtAffera. Ma na swoim koncie wystawy indywidualne w Poznaniu, Sieradzu, Strońsku, Zduńskiej Woli, Łodzi.

 
Wystawa małych form grafiki Andrzeja Gieragi 15 marca - 4 kwietnia 2014 r.


Artysta urodził się w 1934 roku. W latach 1965-1970 studiował na Wydziale Tkaniny i Ubioru Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1971 roku. W latach 1971 ? 2005 był pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni.

 
Wystawa malarstwa Haliny Nowickiej pod tytułem "RAZ DWA" 8 - 28 lutego 2014 r.

 

Halina Nowicka, sieradzanka, absolwentka łódzkiej ASP ma na swoim koncie udział w licznych plenerach i wystawach poplenerowych, wystawach środowiskowych, konkursach ogólnopolskich (w 1997 roku zdobyła I Nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie Malarskim ?Triennale z Martwą Naturą?).

 
Wystawa malarstwa Tomasza Klimczyka pod tytułem "RAZ DWA" 8 - 28 lutego 2014 r.

 

Tomasz Klimczyk, absolwent krakowskiej ASP, od 2000 r. zamieszkały w Sieradzu, wniósł do naszego miasta i rodzimej, sieradzkiej sztuki specyficzny krakowski klimat i koloryt. Aktywnie uczestniczy we wszystkich lokalnych przedsięwzięciach artystycznych a także w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych.

 
Wystawa zbiorowa malarstwa i rzeźby pod tytułem ? 51 10 - 31 stycznia 2014 r.


Wystawa zbiorowa malarstwa, rysunku i rzeźby grupy twórców, których w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku połączyła przyjaźń i wspólna nauka w Liceum Plastycznym w Kielcach. Do grupy należą: Adam Gugała, Tomasz Bachanek, Andrzej Brzegowy, Mirosław Kołsut (zmarły w 2009 roku), Krzysztof Nowak, Maciej Sobierajski, Ireneusz Woliński.